ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту – рішення сесії Ставненської сільської ради 17.06.2021 №170 ,,Про встановлення місцевих податків і зборів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського район

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту – рішення сесії Ставненської сільської ради 17.06.2021 №170 ,,Про встановлення місцевих податків і зборів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

01.12.2022                                                                                   №1

 

1. Виконавець заходів з відстеження – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу персоналу та правового забезпечення апарату сільської ради.

       Відповідальна особа - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу персоналу та правового забезпечення апарату сільської ради – Каганець Богдана Анатоліївна.

2.    Цілями прийняття даного регуляторного акту є:

- реалізація вимог статей 10, 12, 265, 266, 267, 269-289, 291, 268 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;

- визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів;

- забезпечення надходжень податків і зборів до сільського бюджету.

 

3.   Строк виконання заходів з відстеження – грудень 2022 року

 

4.   Тип відстеження – базове.

 

5.   Методи одержання результативності відстеження.

       В процесі дослідження використовувався статистичний метод відстеження результатів відстеження.

 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувався вплив регуляторного акту щодо:

 кількість платників по кожному податку та збору, визначених регуляторним актом;

 суми надходжень від місцевих податків та зборів (по кожному окремо) за відповідний податковий період (2022рік)

 заплановані доходи  сільського бюджету від місцевих податків і зборів у 2022 році.

 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

  

Вид податку (збору)

11 місяців 2022 року

Уточнений план

Фактично

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

617.7

444.1

Єдиний податок

1450,0

1409,7

Туристичний збір

12,0

8,1

Транспортний податок

-

-

Земельний податок

6443,5

5943,5

Орендна плата за землю

274,2

178,4

Всього:

8797,4

7983,8

 

 

 Результатом реалізації регуляторного акта стане залучення до сільського бюджету надходжень від місцевих податків і зборів, що дозволить збільшити його видаткову частину та спрямувати отримані кошти на фінансування програм, які забезпечують соціально-економічний розвиток  громади.

 

 

 

Сільський голова                                                                    Іван МАНДРИК 

Остання зміна сторінки: 08-04-2023 12:33