Про Програму соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, одиноких, непрацездатних осіб похилого віку, учасників бойових дій та інших категорій соціально незахищених громадян на 2022 – 2025  роки

Дата прийняття / оприлюднення: 
Четвер, 16 Грудень, 2021
Номер документа: 
309

СТАВНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  1. ІІІ сесія VIII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

16  грудня  2021 року                               с.Ставне                                № 309

 

 

Про Програму соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, одиноких, непрацездатних осіб похилого віку, учасників бойових дій та інших категорій соціально незахищених громадян на 2022 – 2025  роки

 

Відповідно  статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою посилення соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, одиноких, непрацездатних осіб похилого віку, учасників антитерористичної операції та інших категорій соціально незахищених громадян, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, одиноких, непрацездатних осіб похилого віку, учасників антитерористичної операції та інших категорій соціально незахищених громадян на 2022 – 2025  роки (далі – Програма), що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  першого заступника сільського голови Шоляка Ю.Ю. та постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення, молодіжної політики, фізкультури і спорту, туризму, рекреації ( Псяйка М.М.)

 

 

 

 Сільський голова                                                       Іван МАНДРИК

 

Додаток 

до рішення  VІІІ сесії сільської ради  VІІІ скликання

від 16.12.2021 р. № 309

 

 

ПРОГРАМА

соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, одиноких, непрацездатних осіб похилого віку, учасників бойових дій та інших категорій соціально незахищених громадян  на 2022 – 2025  роки

 

І. Загальні положення

 

Програма передбачає соціальний захист, державне піклування, забезпечення відповідного рівня життя інвалідам, ветеранам війни, одиноким престарілим громадянам, учасникам бойових дій.

 

ІІ. Нормативне забезпечення  Програми

 

Програма розроблена на основі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

 

ІII. Мета Програми

 

Метою Програми є надання соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни, одиноким престарілим громадянам сільської територіальної громади, які опинилися  в екстремальних ситуаціях у зв’язку з тяжким захворюванням або іншими причинами матеріального стану.

 

IV. Основні завдання Програми

Програма передбачає наступні основні заходи:

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Обсяги фінансу-вання

1.

Надавати медико-санітарну допомогу інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким престарілим жителям громади, особливу увагу звертати на інвалідів війни та загального захворювання

Постійно

Сімейні лікарі амбулаторій загальної практики сімейної медицини Ставненської громади

 

2.

Поліпшення санаторно-курортного оздоровлення інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, учасників антитерористичної операції

Постійно

Відділ   соціального забезпечення Ставненської сільської ради

15,0 тис. грн. щорічно

3.

Вносити зміни до списків інвалідів громади, ветеранів війни, особливо одиноких громадян похилого віку

Постійно

Відділ   соціального забезпечення Ставненської сільської ради; КУ «Центр надання  соціальних послуг»  Ставненської сільської ради

 

4.

Забезпечення виконання положення Національної доктрини розвитку освіти щодо рівного доступу до освіти дітей – інвалідів, в яких спостерігається вада розумового та фізичного розвитку

Постійно

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму Ставненської сільської ради

 

5.

Щомісячно на засіданнях комісії розглядати питання надання матеріальної допомоги відповідній категорії населення

Протягом року

Відділ   соціального забезпечення Ставненської сільської ради; КУ «Центр надання  соціальних послуг»  Ставненської сільської ради

40,0 тис. грн. щорічно

6.

Проведення Новорічного свята для дітей-інвалідів та вручення подарунків

Щорічно в грудні

Відділ   соціального забезпечення Ставненської сільської ради;

КУ «Центр надання  соціальних послуг»  Ставненської сільської ради

5,0 тис. грн. щорічно

7.

Відзначення пам’ятних дат:

День партизанської слави, День білої тростини та День сліпих, Міжнародний день інвалідів, День пам’яті жертв політичних репресій

 

 

Вересень

Грудень

Квітень

Відділ   соціального забезпечення Ставненської сільської ради; КУ «Центр надання  соціальних послуг»  Ставненської сільської ради

 

 

2,0 тис.грн.

щорічно

8.

Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та іншим учасникам, які брали участь в антитеро-ристичній операції або їх сім’ям

2022 – 2025 роки

Відділ   соціального забезпечення Ставненської сільської ради; КУ «Центр надання  соціальних послуг»  Ставненської сільської ради

15,0 тис. грн.

щороку

РАЗОМ щорічно:

77,0 тис.грн.

РАЗОМ на 2022 – 2025 роки:

308,0 тис.грн.

 

V. Очікувані результати

 

У результаті виконання заходів очікується:

підвищення життєвого рівня інвалідів, ветеранів війни, одиноких престарілих громадян, учасників бойових дій, які прожинають на території Ставненської сільської ради;

привернення уваги організацій району до інвалідів, ветеранів війни, одиноких престарілих громадян, учасників бойових дій;

поліпшення матеріальних умов життя відповідної категорії населення.

 

VI. Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення Програми проводиться за рахунок коштів сільського бюджету, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством .

 

Паспорт Програми

 

1. Назва: Програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, одиноких непрацездатних осіб похилого віку, учасників а бойових дій та інших категорій соціально незахищений громадян на 2022 – 2025 роки

 

2. Підстава для розроблення: Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

 

3. Замовник або координатор: відділ соціального забезпечення  Ставненської сільської ради

 

4. Замовники – співвиконавці: Відділ  соціального забезпечення Ставненської сільської ради; КУ «Центр надання  соціальних послуг»  Ставненської сільської ради

 

5. Мета: надання соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни, одиноким престарілим громадянам громади, учасникам антитерористичної операції, які опинилися  в екстремальних ситуаціях у зв’язку з тяжкими захворюваннями або іншими причинами матеріального стану.

 

6. Початок: січень 2022 року, закінчення: грудень 2025 року.

 

7. Етапи виконання: 2022 рік - 77 000,00 грн., 2023 рік - 77 000,00 грн., 2024 рік - 77 000,00 грн.,  2025 рік - 77 000,00 грн.,

 

8. Загальні обсяги фінансування: 308000,00 (триста вісім тисяч) гривень

 

9. Очікувані результати: підвищення життєвого рівня інвалідів громади, ветеранів війни, одиноких престарілих громадян; привернення уваги до інвалідів, ветеранів війни, одиноких престарілих громадян учасників антитерористичної операції; поліпшення матеріальних умов життя відповідної категорії населення.

 

10. Контроль за виконанням: здійснюватиме перший заступник сільського голови

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Лариса РЕЙПАШІ

 

Остання зміна сторінки: 10-01-2022 16:19