Увага конкурс

СТАВНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

18 грудня  2023 року

с. Ставне

№_236__

 

 

Про оголошення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської ради

 

 

 

Відповідно до підпункту 6 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про управління відходами», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 року № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів»,  Регіонального плану управління відходами у Закарпатській області до 2030 року, затвердженого розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 21.12.2021 року № 1051, з метою задоволення потреб населення у послугах зі збирання та перевезення побутових відходів на території  Ставненської сільської територіальної громади в наступних населених пунктах: с. Ужок, с.Гусний, с.Тихий, с.Сухий, с.Верховина Бистра, с.Волосянка, с.Луг, с.Лубня, с.Ставне, с.Жорнава, с.Загорб, с.Стужиця  і визначення виконавця даних послуг, який може забезпечити виконання обов’язків на відповідному рівні та з найменшою вартістю їх надання, виконавчий комітет Ставненської сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Ужок.
 2. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Гусний.
 3. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Тихий.
 4. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Сухий.
 5. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Верховина Бистра.
 6. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Волосянка.
 7. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Луг.
 8. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Ставне.
 9. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Жорнава.
 10. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Лубня.
 11. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Загорб.
 12. Оголосити в місячний термін конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Стужиця.
 13. Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської територіальної громади (додається).
 14. Затвердити положення про роботу конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської територіальної громади (додається).

 

 

 1. Затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської територіальної громади (додається).
 2. Відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та інфраструктури сільської ради  забезпечити організацію та проведення конкурсів з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Шоляка Ю.Ю..

 

 

 

Сільський голова                                                              Іван МАНДРИК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Ставненської сільської ради

від 18.12.2023 р. № 236

 

 

Персональний склад

конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення

 суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території

Ставненської сільської територіальної громади

 

Голова комісії:

ШОЛЯК

Юрій Юрійович

перший заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади

 

Заступник голови комісії:

ШУКАЛЬ

Марія Миколаївна

начальник відділу організаційної роботи сільської ради

 

Секретар комісії:

ДЖУПІНА

Віктор Юрійович

начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та інфраструктури  сільської ради

 

Члени комісії:

ГРІДІНА

Богдана Анатоліївна

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу персоналу та правового забезпечення Ставненської сільської ради

 

ОЛЕНЬ

Ганна Іванівна

староста Волосянківського старостинського округу

 

 

ПЛАКОШ

Олександра Василівна

начальник відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій та надзвичайної ситуації сільської ради

 

РЕЙПАШІ

Василь Васильович

завідувач сектору цифрової трансформації (цифровизації) сільської ради;

 

 

 

Сільський голова                                                              Іван МАНДРИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Ставненської сільської ради

від 18.12.2023 р. № 236

 

 

Положення

про роботу конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території

Ставненської сільської територіальної громади

 

 

 1. Для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу виконавчий комітет міської ради утворює конкурсну комісію, затверджує її персональний склад та положення про її роботу.
 2. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є відкритими та гласними.
 3. До складу конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, члени сім’ї та пов’язані з ними особи.
 4. Засідання конкурсної комісії веде голова конкурсної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови конкурсної комісії.
 5. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її складу.
 6. Конверти з конкурсними пропозиціями відкриваються у день проведення конкурсу під час засідання конкурсної комісії та розглядаються відповідно до конкурсної документації в порядку черговості їх надходження та реєстрації в журналі обліку.
 7. Головуючий на засіданні конкурсної комісії оголошує присутнім інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, про наявні матеріали і документи конкурсних пропозицій та запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів за об’єктом конкурсу.
 8. Конкурсна комісія перевіряє наявність документів, подання яких передбачено конкурсною документацією.
 9. У разі присутності учасників конкурсу на засіданні конкурсна комісія під час розгляду конкурсних пропозицій може звернутися до них за роз’ясненням щодо змісту їх пропозицій, провести консультації з окремими учасниками.
 10. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє конкурсні пропозиції з однієї з таких причин:

1) конкурсну пропозицію подано не в повному обсязі, що передбачений конкурсною документацією;

2) учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

3) учасник конкурсу припиняється в результаті ліквідації або його було припинено, або визнано у встановленому порядку банкрутом;

4) встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

 

 1. У рішенні про відхилення конкурсних пропозицій зазначається перелік учасників, конкурсні пропозиції яких були відхилені, та обґрунтування причин відхилення, і протягом п’яти робочих днів затверджується організатором конкурсу.
 2. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.
 3. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим, членами конкурсної комісії та її секретарем, і подається на затвердження організатору конкурсу. Переможця (переможців) конкурсу визначає організатор на підставі рішення конкурсної комісії.
 4. Протокол засідання конкурсної комісії повинен містити інформацію про:

- дату та місце проведення засідання конкурсної комісії;

- прізвища, імена, по батькові (за наявності) та посади членів конкурсної комісії, які присутні на засіданні;

- номер та назву об’єкта конкурсу;

- перелік учасників конкурсу із зазначенням критеріїв відповідності їх конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам (основним та у разі необхідності додатковим) та наявні переваги за ними;

- запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів;

- результати голосування членів конкурсної комісії;

- рішення конкурсної комісії.

 

 

 

Сільський голова                                                                Іван МАНДРИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Ставненської сільської ради

від 18.12.2023 р. №236

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської територіальної громади

 

1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації

 

Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються в значеннях, визначених Порядком проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 р. № 918

 

 

2. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

- повне найменування:

Виконавчий комітет Ставненської сільської ради

- місцезнаходження:

89014, Закарпатська область, Ужгородський район, село Ставне, будинок 253

3. Підстава для проведення конкурсу

Закінчення строку дії договору із збирання та перевезення побутових відходів. Рішення виконавчого комітету сільської ради про оголошення конкурсу.

4. Місце, дата і час проведення конкурсу, номера телефонів осіб уповноважених здійснювати комунікації з учасниками конкурсу

89014, Закарпатська область, Ужгородський район, село Ставне, будинок 253 Виконавчий комітет Ставненської сільської ради

телефони для довідок : ……………;

електронна адреса: otg@stav.gov.ua

дата і час вказані в оголошенні про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті організатора конкурсу stav.gov.ua

5 .Очікуваний (прогнозний) екномічно обгрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів

 

Економічно обґрунтований рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів затверджується рішенням виконавчого комітету  ради.

6. Орієнтовна дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів

Протягом 15 робочих днів після затвердження рішення про визначення переможця конкурсу.

 

7.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються учасниками конкурсу

 

- конкурсна форма «ПРОПОЗИЦІЯ» (форма, яка подається учасником на фірмовому бланку), (згідно додатку 3);

- заява про участь у конкурсі (згідно додатку 1);

- завірена копія Статуту;

- наявність в учасника достатньої матеріально-технічної бази;

- економічно обґрунтована вартість надання послуг з вивезення побутових відходів;

- досвід роботи з надання послуг з збирання та перевезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил діючого законодавства;

- достатня кількість працівників відповідної кваліфікації;

- довідка в довільній формі, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

 

Усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути засвідчені відповідно до вимог чинного законодавства.

8.Розміри та межі території, на якій здійснюватиметься операції із збирання та перевезення побутових відходів:

8.1 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території :

№1.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Ужок

8.2 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

№2. Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Гусний

8.3 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

№3.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Тихий

8.4 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

 

№4.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Сухий

 

 

8.5 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

 

№5.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Волосянка

 

 

8.6 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

 

№6.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Луг

 

 

8.7 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

 

№7.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Верховина Бистра

 

 

8.8 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

 

№8.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Лубня

 

 

8.9 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

 

№9.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Ставне

 

8.10 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

 

№10.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Жорнава

 

8.11 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

 

№11.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Загорб

 

8.12 Номер і назва об’єкта конкурсу та межі території:

 

№12.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Стужиця

 

9.Характеристика об’єктів конкурсу

Побутові відходи (змішані, великогабарітні) від життєдіяльності населення, суб’єктів господарювання, бюджетних установ та організацій.

 

10. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

№1.Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Ужок:

а)багатоквартирні житлові будинки – 0

- кількість мешканців – 0

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки - 240

- кількість мешканців – 637

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи –12

- кількість контейнерів - 0

№2. Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Гусний:

а)багатоквартирні житлові будинки – 0

- кількість мешканців – 0

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки -31

- кількість мешканців – 71

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи – 4

- кількість контейнерів -0

№3. Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Тихий:

а)багатоквартирні житлові будинки – 5

- кількість мешканців – -

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки 122.

- кількість мешканців – 426

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи –9

- кількість контейнерів - 0

№4 Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Сухий:

а)багатоквартирні житлові будинки – 0

- кількість мешканців – 0

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки - 62

- кількість мешканців – 155

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи –5

- кількість контейнерів -0

 

 

№5 Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Валосянка:

а)багатоквартирні житлові будинки –2

- кількість мешканців – 22

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки - 463

- кількість мешканців – 1377

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи –26

- кількість контейнерів -0

 

 

№6 Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Луг:

а)багатоквартирні житлові будинки – 1

- кількість мешканців – -

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки - 107

- кількість мешканців – 366

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи – 9

- кількість контейнерів -0

 

 

№7 Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Верховина Бистра:

а)багатоквартирні житлові будинки –1

- кількість мешканців – -

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки -186

- кількість мешканців – 533

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи –9

- кількість контейнерів -0

 

 

№8 Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Лубня:

а)багатоквартирні житлові будинки – 0

- кількість мешканців – 0

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки -96

- кількість мешканців –178

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи – 6

- кількість контейнерів -0

 

 

№9 Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Ставне:

а)багатоквартирні житлові будинки –4

- кількість мешканців – -

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів –0

 

б) індивідуальні житлові будинки - 472

- кількість мешканців – 1365

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи –25

- кількість контейнерів -0

 

 

№10 Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Жорнава:

а)багатоквартирні житлові будинки – 20

- кількість мешканців – -

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки - 194

- кількість мешканців –509

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи – 13

- кількість контейнерів -0

 

 

№11 Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Загорб:

а)багатоквартирні житлові будинки -0

- кількість мешканців – 0

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів –0

 

б) індивідуальні житлові будинки -184

- кількість мешканців –464

- наявність контейнерів –0

 

в) підприємства, установи – 9

- кількість контейнерів -0

 

 

№12 Здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території села Стужиця:

а)багатоквартирні житлові будинки – 1

- кількість мешканців – -

- кількість контейнерних майданчиків – 0

- наявність контейнерів – 0

 

б) індивідуальні житлові будинки -287

- кількість мешканців – 829

- наявність контейнерів – 0

 

в) підприємства, установи –20

- кількість контейнерів -0

 

11. Система надання послуги за відповідним видом побутових відходів

 

Безконтейнерна, контейнерна система, за заявкою споживача.

13. Основні вимоги до учасників конкурсу з урахуванням кваліфікаційних вимог

Основні критерії оцінки конкурсних пропозицій на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської територіальної громади:

- ціна вивезення 1 м3 побутових відходів з території населеного пункту;

- наявність спеціалізованої техніки (одиниць);

- наявність контейнерів (одиниць);

- впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;

- періодичність вивозу побутових відходів.

- наявність місця складування та/або утилізації відходів в тому числі за договорами з іншими суб’єктами господарювання (власниками сміттєвих полігонів, сміттєзвалищ, переробних підприємств тощо)

 

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам (Додаток 2).

14. Проведення зборів учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї

Збори можуть бути проведені відповідно до Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 р. № 918.

 

15. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у виконавчий комітет Ставненської сільської ради у запечатаному конверті з поміткою «Заява на участь у конкурсі з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів», на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу. за підписом уповноваженої посадової особи, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності), на якому зазначаються також назва послуги та номер об’єкту на який подається пропозиція, в одному екземплярі.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу і становить 3 календарних дні до початку проведення конкурсу.

Пропозиції, які надійшли після встановленого строку їх подання повертаються без розгляду.

 

16. Проєкт договору

Згідно додатку 4

 

 

 

 

Додаток 1

до Конкурсної документації для проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської територіальної громади

 

 ЗРАЗОК

 

Голові конкурсної комісії з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території _______________________________ _______________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________(посада, назва підприємства, прізвище,

 

ім’я, по-батькові учасника конкурсу)

______________________________________________________________________________ _______________________________________

ідентифікацій код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб – підприємців)

______________________________________

(тел, ел.

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення суб’єктів господарювання для здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів

Просимо допустити до участі в конкурсі з визначення суб’єктів господарювання для здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів _______ ___________________________________________________

(номер, назва об’єкта)

Додатки:

1. Перелік документів передбачений конкурсною документацією____.

2. Запропоновані тарифи на збирання та перевезення побутових відходів.

 

___________ _____________ __________________________________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Конкурсної документації для проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської територіальної громади

 

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Основні кваліфікаційні вимоги

1.

Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів

1) достатня кількість транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, які утворюються на об’єкті конкурсу, що підтверджується:

довідкою-розрахунком про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу;

довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

копіями свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів;

копіями протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів спеціального призначення

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що можуть перевозити більший обсяг певного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу

2.

Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів

1) наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення або договором про надання відповідних послуг

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення

3.

Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів

1) забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення здійснюється на власній чи орендованій території або на автостоянках, що підтверджується довідкою про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території, договором про оренду такої території або договором про зберігання транспортних засобів на автостоянках

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має власну територію для забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення

4.

Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту

1) забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, що підтверджується:

довідкою про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення;

договором про ремонтне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення;

копією наказу на прийняття у штат персоналу з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності ремонтну базу та у штаті персонал з ремонтного обслуговування

5.

Щоденний медичний огляд водіїв

1) проведення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та наявність спеціально відведеного приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв або отримання таких послуг на договірній основі, що підтверджується:

договором про медичне обслуговування;

копією наказу на прийняття у штат медичного працівника;

довідкою про оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у штаті медичного працівника та відведене спеціальне приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв

Додаткові кваліфікаційні вимоги

6.

Наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів

1) на транспортних засобах спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлено пристрої автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, що підтверджується:

довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючим договором про надання в оренду таких транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, обладнаних пристроями автоматизованого геоінформаційного контролю

7.

Відповідність встановленому організатором конкурсу мінімального рівня екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів

1) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу рівню екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується:

довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючим договором про надання в оренду таких транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному рівню екологічних норм

8.

Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлений організатором конкурсу як мінімальний граничний

1) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному граничному року випуску, що підтверджується довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення, копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення з відповідним мінімальним граничним роком випуску

9.

Наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів у кількості, що визначена організатором конкурсу як мінімальна

1) наявна кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів відповідно до визначеної організатором конкурсу як мінімальної, що підтверджується довідкою про наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів та/або діючим договором про оренду таких контейнерів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів

10.

Підтримання належного санітарного стану контейнерів для збирання побутових відходів

1) наявне власне або орендоване обладнання для миття контейнерів, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття контейнерів або договором про надання відповідних послуг

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття контейнерів

11.

Готовність учасника конкурсу до брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

учасник конкурсу згоден на брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу, що підтверджується довідкою про готовність учасника конкурсу до брендування логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

 

 

 

Додаток 3

до Конкурсної документації для проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської територіальної громади

 

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі з визначення суб’єктів господарювання для здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на об’єкті_____________________________.

Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником протягом 15 робочих днів після затвердження рішення про визначення переможця конкурсу.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Конкурсної документації для проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Ставненської сільської територіальної громади

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання на
здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів

_______________________________

(найменування населеного пункту)

_____ ___________ ___ р.

 

                                                                                                                                             

(найменування організатора конкурсу)

в особі                                                                                                                                           

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

                                                                                                                                                       ,

що діє на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про управління відходами” (далі - замовник), з однієї сторони, і                                                                     

                                                                                                                                                      

(найменування суб’єкта господарювання, якого визначено виконавцем послуги)

в особі                                                                                                                                            ,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

що діє на підставі                                                                                                                         ,

(назва документа, дата і номер)

затвердженого                                                                                                                             

(найменування органу)

(далі - виконавець), з іншої сторони, відповідно до рішення (розпорядження) від ____ № ___

                                                                                                                                                      

(найменування організатора конкурсу)

уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується надавати послугу із збирання та перевезення побутових відходів (далі - послуга) відповідної якості згідно з графіком на території                                        

                                                                                                                                                      

(найменування відповідного населеного пункту чи його частини,

                                                                                                                                                      

визначеної об’єктом конкурсу)

та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, затверджених           

                                                                                                                                                      

(дата та номер акта про затвердження правил благоустрою)

з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами, затверджених  

                                                                                                                                                      

(дата та номер акта про затвердження регіонального та

                                                                                                                                                       ,

місцевого планів управління відходами)

а замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором.

 

2. Характеристика об’єкта конкурсу:

1)                                                                                                                                          

(вид (види) побутових відходів, затверджені органом місцевого самоврядування норми надання

                                                                                                                                                       ;

послуги з управління  побутовими відходами, обсяг збирання та перевезення побутових відходів)

2)                                                                                                                                          

(розміри та межі певної території, на якій здійснюватиметься збирання

                                                                                                                                                       ;

та перевезення побутових відходів)

3) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

                                                                                                                                                      

(багатоквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

                                                                                                                                                       ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів)

                                                                                                                                                      

(одноквартирні житлові будинки: загальна кількість та їх місцезнаходження, кількість мешканців;

                                                                                                                                                       ;

наявність, кількість, місцезнаходження контейнерних майданчиків; наявність, кількість, місцезнаходження, вид, об’єм і належність контейнерів)

                                                                                                                                                       ;

(підприємства, установи та організації: загальна кількість, перелік та їх місцезнаходження, кількість, вид, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів)

4)                                                                                                                                           ;

(місцезнаходження об’єктів управління побутовими відходами (об’єкти відновлення та видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо), куди необхідно перевозити відповідний вид побутових відходів згідно
з правилами благоустрою населеного пункту, регіональними та місцевими планами управління відходами)

5)                                                                                                                                           .

(система надання послуги за відповідним видом побутових відходів (безконтейнерна система; контейнерна система; пункт роздільного збирання (зокрема мобільний);
за заявкою)

Надання послуги за видами побутових відходів

3. Виконавець надає послугу з управління                                                                     

(змішаними, роздільно зібраними,

                                                                                                        побутовими відходами.

                 великогабаритними, ремонтними)

 

4. Послуга надається виконавцем за системами (необхідне зазначити у таблиці для кожного виду побутових відходів):

Вид побутових відходів

Контейнерна система

Безконтейнерна система

Пункт роздільного збирання (зокрема мобільний)

За заявкою

1. Змішані відходи

 

 

 

 

2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

х

х

х

х

паперу, картону

 

 

 

 

скла

 

 

 

 

пластику

 

 

 

 

деревини

 

 

 

 

текстилю

 

 

 

 

металу

 

 

 

 

упаковки

 

 

 

 

біовідходи

 

 

 

 

відходи зелених насаджень

 

 

 

 

відходи електричного та електронного обладнання

 

 

 

 

відходи батарей та акумуляторів

 

 

 

 

небезпечні відходи у складі побутових

 

 

 

 

3. Великогабаритні відходи

 

 

 

 

4. Ремонтні відходи

 

 

 

 

5. Під час збирання побутових відходів за контейнерною системою використовуються технічно справні контейнери:

Вид побутових відходів

Кількість контейнерів, одиниць

Місткість контейнера,
куб. метрів

Власник контейнера

1. Змішані відходи

 

 

 

2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

х

х

х

паперу, картону

 

 

 

скла

 

 

 

пластику

 

 

 

деревини

 

 

 

текстилю

 

 

 

металу

 

 

 

упаковки

 

 

 

біовідходи

 

 

 

відходи зелених насаджень

 

 

 

відходи електричного та електронного обладнання

 

 

 

відходи батарей та акумуляторів

 

 

 

небезпечні відходи у складі побутових

 

 

 

3. Великогабаритні відходи

 

 

 

4. Ремонтні відходи

 

 

 

6. Графік та контакти для замовлення перевезення побутових відходів: за контейнерною або безконтейнерною системою, з пунктів роздільного збирання (зокрема мобільного), за заявкою:

Вид побутових відходів

Графік та час перевезення зібраних побутових відходів

Адреса пункту роздільного збирання (зокрема мобільного)

Контактна інформація для замовлення перевезення побутових відходів за заявкою

1. Змішані відходи

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

х

х

паперу, картону

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

скла

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

пластику

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

деревини

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

текстилю

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

металу

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

упаковки

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

біовідходи

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

відходи зелених насаджень

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

відходи електричного та електронного обладнання

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

відходи батарей та акумуляторів

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

небезпечні відходи у складі побутових

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

3. Великогабаритні відходи

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

4. Ремонтні відходи

з _____________________

до ____________________

_______________________

(дні тижня, дні місяця, щодня тощо)

 

 

 

Вимоги до якості послуги

7. Критеріями якості надання послуги є дотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів, дотримання правил надання послуги з управління побутовими відходами та інших вимог законодавства.

Права та обов’язки замовника і виконавця

8. Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуги відповідної якості та згідно з графіком збирання та перевезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця подання інформації про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України “Про управління відходами”;

4) змінювати обсяг надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;

5) отримувати від виконавця інформацію про споживачів послуги, що мають пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення, облік стану оплати та заборгованості, претензійно-позовну роботу з боржниками та інформаційні заходи щодо дотримання споживачами вимог нормативних документів у сфері управління побутовими відходами.

9. Замовник зобов’язується:

1) погоджувати графіки збирання та перевезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) приймати в установленому порядку рішення щодо встановлення чи зміну середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

3) затверджувати норми надання послуги з управління побутовими відходами, визначені в установленому порядку;

4) забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії місцевих нормативно-правових актів про відходи, повідомляти про зміни до них;

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуги та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства самоврядний контроль щодо порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

10. Виконавець має право:

1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на збирання та перевезення побутових відходів для подальшого встановлення чи зміни середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання та перевезення побутових відходів, зокрема у разі зміни обсягу надання послуги за цим договором під час зміни у системі управління побутовими відходами;

2) розробити норми надання послуги та подати їх на затвердження замовнику;

3) повідомляти замовнику про неналежний стан проїзної частини автомобільних доріг чи вулиць, рух якими пов’язаний з виконанням договору;

4) подавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи транспортних засобів спеціального призначення на наявних маршрутах;

5) вносити пропозиції замовнику щодо функціонування системи управління побутовими відходами;

6) звертатись до замовника щодо здійснення ним самоврядного контролю в частині порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

11. Виконавець зобов’язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, умов цього договору, місцевих нормативно-правових актів замовника та погодженого замовником графіка надання послуги;

2) укладати договори із суб’єктами господарювання на виконання окремих операцій з відновлення та видалення побутових відходів відповідно до правил благоустрою території населеного пункту з урахуванням регіонального та місцевого планів управління відходами;

3) укладати договори із споживачами про надання послуги з управління побутовими відходами;

4) розробити графік збирання та перевезення побутових відходів та погодити його із замовником;

5) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

6) забезпечувати допуск до надання послуги працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

7) здійснювати надання послуги за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;

8) подавати замовнику інформацію про облік відходів, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до Закону України “Про управління відходами”.

Ціна та порядок оплати послуги

12. Згідно з рішенням                                                                                                        

(назва органу місцевого самоврядування)

від ___ __________ 20__ р. № ______ тариф на послугу становить:

 

Вид побутових відходів

Тариф на послугу за видами побутових відходів, гривень за 1 куб. метр чи гривень за 1 тонну

1. Змішані відходи

 

2. Роздільно зібрані відходи, у тому числі (заповнюється за наявності):

х

паперу, картону

 

скла

 

пластику

 

деревини

 

текстилю

 

металу

 

упаковки

 

біовідходи

 

відходи зелених насаджень

 

відходи електричного та електронного обладнання

 

відходи батарей та акумуляторів

 

небезпечні відходи у складі побутових

 

3. Великогабаритні відходи

 

4. Ремонтні відходи

 

Відповідальність сторін за порушення договору

13. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

Порядок і умови внесення змін до договору

14. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

15. У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

Форс-мажорні обставини

16. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

17. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови продовження
його дії та розірвання

18. Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до __________.

Договір може бути достроково розірвано за згодою сторін.

19. У разі недотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів (за винятком наслідків форс-мажорних обставин), погодженого з органом місцевого самоврядування, невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуги з управління побутовими відходами, місцевих нормативно-правових актів замовника договір може бути достроково розірвано у судовому порядку.

20. Дія договору припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який його укладено;

виконавець протягом п’яти робочих днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послугу на всіх об’єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 4 цього договору.

Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

21. Спори та розбіжності за договором між сторонами, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

22. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий  у виконавця.

Реквізити і підписи сторін

Замовник

Виконавець

_______________________________

(найменування організатора конкурсу)

_____________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

_______________________________

(ідентифікаційний код юридичної

особи згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців*)

місцезнаходження _______________
_______________________________

місцезнаходження__________________________________________________________

номер телефону _________________

адреса електронної пошти ________

_______________________________

поточний рахунок _____________________

у ___________________________________,

МФО________________________________

номер телефону_______________________

 

офіційний веб-сайт ____________________

 

_______________________________

(найменування посади)

______________________________

(найменування посади)

 

 

__________
(підпис)

___________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

 

__________
(підпис)

___________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

 

_____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 

Завантажити рішення в форматі docx >>

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Ставненського сільського голови Ужгородського району

Закарпатської області

 

20.10.2021                                  Ставне                                   № 83

 

 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності Ставненської  сільської ради

 

 

Відповідно до статті 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядуванняˮ, постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовцівˮ, наказу Головного управління державної служби України 08.07.2011 № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовцівˮ, розпорядження Ставненської сільського голови 04.01.2021 № 1 „Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Ставненської сільської радиˮ, а також згідно Роз’яснень щодо особливостей проведення конкурсу та порядку проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування, наданих Головним управлінням державної служби України (додаток до листа Головдержслужби 04.06.2003 №42/3673) та керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування й дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

 

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного  спеціаліста з публічних закупівель  відділу  бухгалтерського обліку та звітності Ставненської  сільської ради.
 2. Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного  спеціаліста з публічних закупівель  відділу бухгалтерського обліку та звітності Ставненської  сільської ради згідно додатку (далі – Оголошення).
 3. Контроль за виконанням  цього  розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Ставненський  сільський голова                                               Іван МАНДРИК

 

 

Повний текст розпорядження 

                                                                          

порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб

 

Протокол засідання конкурсної комісії  №10 від 25.11.2021

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 Ставненського сільського голови Ужгородського району Закарпатської області

 __30.06.2021___ Ставне №__45_____

 

Про оголошення проведення конкурсу з визначення опорних закладів серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Ставненської сільської ради

 

 На виконання рішення Ставненської сільської ради від 17.06.2021 № 163 «Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу з визначення опорних закладів серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Ставненської сільської ради», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Оголосити конкурс з визначення опорного закладу освіти на території Ставненської сільської ради. Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму Ставненської сільської ради розпочати прийом документів з дати оприлюднення цього розпорядження. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мушака О.О.

 

 

Сільський голова Іван МАНДРИК

 

Повний текст розпорядження 

 

Матеріали подані на конкурс

 

Остання зміна сторінки: 04-01-2024 15:26