Повідомна реєстрація колективних договорів

 

Повідомна реєстрація колективних договорів у запитаннях і відповідях

 

  1. Чи обов’язково подавати колективний договір (зміни та доповнення до нього) на повідомну реєстрацію?

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України, статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

  1. Яким нормативним документом визначається порядок повідомної реєстрації колективних договорів?

Повідомна реєстрація колективних договорів (змін і доповнень до них) здійснюється відповідно до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 768) (далі – Порядок).

  1. Хто може здійснювати повідомну реєстрацію колективних договорів?

Відповідно до пункту 1 Порядку, галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінекономіки, а колективні договори, територіальні угоди іншого рівня – районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (далі – реєструючий орган).

  1. Які документи необхідно надати реєструючому органу для повідомної реєстрації колективного договору?

Сторони договору подають реєструючому органу:

  1. супровідний лист;

  2. один примірник договору разом із додатками у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками.

  1. Протягом якого терміну після подання колективного договору реєструючому органу проводиться його реєстрація?

Відповідно до пункту 5 Порядку, повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації договору реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію договір (пункт 6 Порядку).

  1. Раніше реєструючий орган робив позначку (штамп) на титульному аркуші примірників колективного договору та повертав їх сторонам колективного договору. Як зараз?

Реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику договору, змін та доповнень до нього, і не повертає його сторонам. Примірник договору, поданий на повідомну реєстрацію, зберігається в реєструючому органі до заміни новим договором. Таким чином, свідчення про те, що колективний договір зареєстрований – це лист від реєструючого органу з відповідною інформацією. А також відповідний запис у Реєстрі колективних договорів, змін та доповнень до них.

  1. Чи передбачає реєстрація колективного договору (змін та доповнень до нього) оприлюднення його тексту? 

Так, адже на сьогодні, відповідно до пункту 1 Порядку, повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

Відповідно до пункту 7 Порядку, реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

  1. Як бути, якщо сторони колективного договору не бажають оприлюднювати його текст?

Відповідно до частини 3 пункту 7 Порядку, текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

Отже, якщо сторони колективного договору не бажають оприлюднювати його текст або частину тексту, вони повинні прийняти відповідне рішення. Наприклад, доцільно включити питання «Про оприлюднення тексту колективного договору» до порядку денного загальних зборів трудового колективу, на яких розглядається та схвалюється цей колективний договір. Про прийняте рішення з посиланням на відповідний протокол загальних зборів трудового колективу необхідно обов’язково повідомити реєструючий орган у супровідному листі при поданні колективного договору, змін та доповнень до нього на повідомну реєстрацію.

Остання зміна сторінки: 28-05-2024 12:44