Аналіз регуляторного впливу  проекту регуляторного акта рішення сесії Ставненської сільської ради ,,Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за ме

Аналіз регуляторного впливу

 проекту регуляторного акта рішення сесії Ставненської сільської ради ,,Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі адміністративної території Ставненської сільської ради''

 

13.04.2023                                                   №1

 

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до статей 4, 8 Закону України ,,Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності'', Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 ,,Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування'' (зі змінами та доповненнями).

 

Назва регуляторного акта: ,,Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних  маршрутах загального користування, що не виходять за межі адміністративної території Ставненської сільської ради''

Регуляторний орган: Ставненська сільська рада

Розробник: відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та інфраструктури апарату сільської ради

Контактний телефон: 0950413109

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин Законом України від 20.11.2012 № 5502-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства” ст. 7 Закону України „Про автомобільний транспорт” викладено в новій редакції в частині забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району покладено на районні державні адміністрації. Тому виникла необхідність підготовки до оголошення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Ставненської сільської ради.

Проблема, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання полягає в регулюванні господарських відносин у сфері надання послуг з організації підготовки проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування.

2. Цілі (мета) державного регулювання

Метою прийняття даного регуляторного акта є створення конкурентного середовища у сфері перевезення пасажирів автотранспортом, забезпечення прозорості та створення умов для підвищення ефективності проведення конкурсів і прискорення розвитку галузі автомобільного транспорту, задоволення зростаючих потреб населення в перевезеннях, підвищення якості транспортних послуг.

Основним завданням проекту документа є вдосконалення системи державного регулювання процедури та підготовки проведення конкурсу, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень, підвищення якості пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1) Прийняття даного регуляторного акту. Даний спосіб відповідає Закону України «Про автомобільний транспорт» і постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081. При цьому встановлюються умови конкурсу з визначення переможців по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району. Це дозволить належним чином організувати проведення конкурсу та врегулювати правовідносини, що виникають між замовником та суб‘єктами господарювання під час підготовки і проведення конкурсу, забезпечить прозорість його проведення.

2) Не приймати запропонований регуляторний акт. По-перше, це не відповідає чинному законодавству України. По-друге, не проведення конкурсу з перевезень та не затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Ставненської сільської ради призведе до соціальної напруги, порушення вимог чинного законодавства та відсутністю транспортного сполучення прилеглих сіл, що не є допустимим.

4. Механізм та заходи щодо пропонуються для розв’язання проблеми

Запропонованим проектом передбачається затвердити умови конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі адміністративної території Ставненської сільської ради.

Умовами визначено процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення переможців по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

Для реалізації даної позиції проектом акту передбачено ряд завдань організатору щодо підготовки, організації та проведення конкурсу, а сааме створення в подальшому конкурсного комітету, визначення порядку оголошення інформації про проведення конкурсу.

Після набрання чинності даного регуляторного акта буде можливість оголосити прозорий, відкритий конкурс на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять

за межі громади, згідно з чинним законодавством у сфері транспорту.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” підготовка та проведення конкурсу здійснюється організатором перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Зовнішні чинники, що можуть вплинути на дію регуляторного акта:

зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезенняпасажирів;

зміна кон’юнктури ринку перевезень.

Буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання, населення. 

Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному.

ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат

 

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Збільшення обсягів наданих послуг та

прибутків після отримання права

надавати послуги з організації конкурсів

на перевезення пасажирів

 

Передбачається незначне додаткове

витрачання коштів на:

- оформлення пакету документів у

додаток до заяви на участь у

конкурсі.

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

 

Обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень

Не потребує додаткових витрат з

Державного бюджету.

     

 

Проект рішення "Про затвердження  умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  адміністративної територіїСтавненської сільської ради"

Остання зміна сторінки: 14-04-2023 11:35