Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта рішення виконавчого комітету Ставненської сільської ради ,, Про створення  комісії з визначення та відшкодування Ставненській сільській раді збитків завданих внаслідок використанняземельних ділянок к

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта рішення виконавчого комітету Ставненської сільської ради ,, Про створення  комісії з визначення та відшкодування Ставненській сільській раді збитків завданих внаслідок використанняземельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства"

 

13.04.2023                                                   №2

 

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до статей 4, 8 Закону України ,,Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності'', Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. № 284 "Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам"

 

          Назва регуляторного акта: ,, Про створення  комісії з визначення та відшкодування Ставненській сільській раді збитків завданих внаслідок використанняземельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства"

Регуляторний орган: виконавчий комітет Ставненської сільської ради

Розробник: відділ земельних відносин та природокористування

Контактний телефон: 0997568670

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин постане змога врегулювати процес визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з порушенням законодавства.

Проблема, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання полягає в регулюванні господарських відносин у сфері встановлення єдиної системи відшкодування збитків заподіяних землекористувачами у разі використання ними земельних ділянок комунальної власності громади з порушеннями вимог законодавства

2. Цілі (мета) державного регулювання

Метою прийняття даного регуляторного акта є збільшення надходжень до місцевого бюджету від плати за землю, захисту майнових прав Ставненської сільської ради від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок комунальної власності

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1) Прийняття даного регуляторного акту. Даний спосіб відповідає постанові Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. № 284 "Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам". При цьому встановлюються встановлення єдиної системи відшкодування збитків заподіяних землекористувачами у разі використання ними земельних ділянок комунальної власності громади з порушеннями вимог законодавства. Це дозволить належним чином організувати відшкодування збитків громаді та відповідно наповнення в сільський бюджет.

2) Не приймати запропонований регуляторний акт. По-перше, це не відповідає чинному законодавству України. По-друге, неприйняття даного рішення призведе до соціальної напруги, порушення вимог чинного законодавства та до втрат сільського бюджету.

4. Механізм та заходи щодо пропонуються для розв’язання проблеми

Запропонованим проектом передбачається затвердити єдину систему  з визначення та відшкодування Ставненській сільській раді збитків завданих внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства.

Запропонованим проектом передбачається затвердити склад комісії, що призведе до неупередженості при визначенні розміру збитків завданих громаді при використанні земельних ділянок з порушенням законодавства.

Затверджується Положення про комісію з визначення та відшкодування Ставненській сільській раді збитків завданих внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства з відповідними додатками визначиться єдина система з визначення розміру збитків, що урегулює прозорість даного процесу.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Відповідно до постанові Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. № 284 "Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" робота здійснюється організатором.

Зовнішні чинники, що можуть вплинути на дію регуляторного акта:

зміна чинного законодавства у сфері земельних відносин;

зміна вимог до землевласників чи землекористувачів.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Запропонований акт стосується інтересів громади, суб’єктів господарювання, населення та держави вцілому.

Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному.

ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Запровадження єдиної системи з визначення розміру збитків заподіяних землекористувачами у разі використання ними земельних ділянок комунальної власності громади

Неупередженість комісії

Визначаються при порушенні використання земельних ділянок

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Обмеження упередженості при визначення розміру збитків заподіяних землевласникам

Дотримання вимог законодавства

Не потребує додаткових витрат з

Державного бюджету.

     

Проект рішення виконавчого комітету Про створення  комісії з визначення та відшкодування Ставненській сільській раді збитків завданих внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства

Положення про комісію з визначення та відшкодування Ставненській сільській раді збитків завданих внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства

Додаток 1   до Положення про комісію з визначення  та відшкодування Ставненській сільській раді відшкодування Ставненській сільській раді збитків завданих внаслідок використання земельних ділянок  комунальної власності з порушенням законодавства (АКТ щодо визначення та відшкодування розміру збитків завданих внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства)

Додаток 2   до Положення про комісію з визначення   та відшкодування Ставненській сільській раді  збитків завданих внаслідок використання  земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства

Додаток  3 до Положення про комісію з визначення   відшкодування Ставненській сільській раді збитків завданих внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства (Заявана врегулювання спору у досудовому порядку)

Додаток 4   до Положення про комісію з визначення  та відшкодування Ставненській сільській раді   збитків завданих внаслідок використання  земельних ділянок комунальної  власності з порушенням законодавства (Договір про добровільне відшкодування Ставненській сільській раді збитків, завданих внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства)

Остання зміна сторінки: 14-04-2023 11:12