Експертний висновок робочої групи з питань перегляду регуляторних актів Ставненської сільської ради щодо регуляторного впливу  регуляторного акта проекту рішення сесії Ставненської сільської ради ,,Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на

Експертний висновок

робочої групи з питань перегляду регуляторних актів Ставненської сільської ради щодо регуляторного впливу  регуляторного акта проекту рішення сесії Ставненської сільської ради ,,Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області'' та аналізу його регуляторного впливу

 

15.06.2021                                                                                                         № 2

 

 

Робоча група з питань перегляду регуляторних актів на виконання вимог статті 34 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності'' розглянула проект рішення Ставненської сільської ради  ,,Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області'' з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

 

Розробник проекту регуляторного акта

Відділ будівництва, житлово-комунального господарства, інвестицій, соціально-економічного розвитку та надзвичайних ситуацій апарату сільської ради.

Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної  регуляторної політики, встановлена статтею 4 Закону України ,,Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності''

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, відповідно розпорядження сільського голови 21.04.2021 №30,  проведені роботи з регуляторної процедури:

-повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та проект  рішення ,,Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області'' з аналізом його регуляторного впливу розміщено на дошці  оголошень та оприлюднено на офіційному сайті Ужгородської районної ради в мережі інтернет;

-зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб не надходили.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради ,,Про встановлення місцевих податків і зборів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району'' відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності'', а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності'' щодо підготовки аналізу регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень сільських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить затвердження правил благоустрою їх територій.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що питання встановлення правил благоустрою території, забезпечення чистоти й порядку, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, розглядається на пленарних засіданнях виконавчого комітету.

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, що провадять свою діяльність на території сільської об’єднаної громади.

Ринковий механізм не в повній мірі визначає права й обов’язки учасників правовідносин – органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян, органів самоорганізації населення, громадських організацій.

Цим регуляторним актом – проектом рішення сільської ради ,,Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області'' пропонується встановити правила та норми поведінки учасників правовідносин у сфері благоустрою громади, визначити правові, економічні, екологічні, соціальні й організаційні засади благоустрою території громади для забезпечення створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення правил благоустрою.

Очікуваними результатами ухвалення запропонованого регуляторного акта є:

 

Сфера впливу регуляторного акта

Очікувані

вигоди

витрати

Територіальна громада

Забезпечення чистоти й порядку на об’єктах благоустрою громади, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

Участь у здійсненні заходів з благоустрою громади

Суб'єкти господарювання

Забезпечення чистоти й порядку на об’єктах благоустрою громади

Участь у здійсненні заходів з благоустрою громади

Органи місцевого самоврядування

Визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою території громади, залучення суб’єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об’єднань тощо до утримання об’єктів благоустрою

Утримання  й ремонт об’єктів та елементів благоустрою громади

 

Метою прийняття регуляторного акта є удосконалення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою на території громади відповідно до змін, внесених Законом України ,,Про благоустрій населених пунктів''.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

1. Регулювання правових, економічних, екологічних, соціальних й організаційних засад благоустрою території громади.

2. Здійснення контролю за санітарним станом громади, зеленими насадженнями, іншими об’єктами й елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил утримання громади і населених пунктів та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги утримання тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень у належному санітарно-технічному стані, чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги використовувати права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання та територіальній громаді.

3. Залучення суб’єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об’єднань до дій, спрямованих на утримання громади в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до таких дій не є тим методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою громади, оскільки такі дії можуть вчинятися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є малоефективним.

4. Постійне приведення території громади в належний санітарний стан, відновлення об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території громади за рахунок місцевого бюджету.

Зазначений спосіб не може бути прийнятним, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення суб’єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об’єднань тощо до питань сфери благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити в повному обсязі утримання, ремонт і відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою громади.

Спосіб досягнення цілей – затвердження норм і правил поведінки у сфері благоустрою в Правилах благоустрою та утримання території населених пунктів Ставненської об’єднаної територіальної громади  є переважним серед інших альтернативних способів досягнення мети регуляторного акта.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей – затвердження проекту рішення сільської ради – є формування прозорих вимог щодо проведення в громаді єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

При ухваленні запропонованого регуляторного акта діятимуть такі механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- залучення громадян і суб’єктів господарювання до проблем благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

- чітке визначення прав і обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, обмеження зловживань у використанні об’єктів та елементів благоустрою;

- контроль за дотриманням Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Ставненської об’єднаної територіальної громади;

- відповідальність за порушення чинного законодавства України у сфері благоустрою.

 Вищезазначені проблеми планується розв’язати шляхом прийняття Правил благоустрою на території населених пунктів Ставненської об’єднаної територіальної громади.

При здійсненні регуляторної діяльності розробником розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані в установленому законом порядку.

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки ухваленню регуляторного акта ,,Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області'' у результаті чого буде чітко визначено порядок здійснення контролю за додержанням законодавства України в сфері благоустрою. У разі порушення Правил, до порушників будуть застосовуватися заходи адміністративного впливу.

Суб’єкти господарювання й громадяни зможуть самостійно обирати способи участі в утриманні об’єктів благоустрою та підтримки їх у належному санітарному стані громади з найменшими для них фінансовими витратами.

При впровадженні цього регуляторного акта зменшиться навантаження на місцевий бюджет у частині фінансування робіт з утримання, ремонту та відновлення об’єктів і елементів благоустрою громади.

Не всі вигоди, що виникатимуть унаслідок дії запропонованого регуляторного акта, можуть бути визначені кількісно. Серед них:

- покращення санітарного, екологічного й естетичного стану громади;

- упорядкування взаємовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадянами громади тощо;

- зменшення навантаження на місцевий бюджет щодо виконання робіт з утримання та відновлення об’єктів і елементів благоустрою громади.

При впровадженні та виконанні вимог регуляторного акта учасники правовідносин несуть витрати, пов’язані з виконанням обов’язків, передбачених Правилами благоустрою населених пунктів на адміністративній території Ставненськоїсільської ради.

При виникненні змін у чинному законодавстві, що можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні зміни.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни, в тому числі за підсумками аналізу відстеження результативності його дії.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- звернення громадян до сільської ради  з питань благоустрою;

- протоколи й акти, складені за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою  населених пунктів на адміністративній території Ставненської сільської ради;

- залучення громадськості та суб’єктів господарювання до здійснення заходів з благоустрою громади.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися з урахуванням статистичних даних щодо кількості звернень громадян до  сільської ради з питань благоустрою, складених протоколів і актів за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою  населених пунктів на адміністративній території Ставненської сільської ради.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторним актом. За його результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення  відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії регуляторного акта.

Аналіз регуляторного акта розроблено на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

3. Узагальнений висновок

Розглянувши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія вважає, що проект рішення сільської ради ,,Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області'' та аналіз його регуляторного впливу підготовлені у відповідності до вимог статей 4, 8 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності''.

 

 

 

Голова робочої групи

з питань перегляду

регуляторних актів                                                                  Юрій Шоляк

 

 

<<Текст документу в форматі docx

Остання зміна сторінки: 25-11-2021 15:22