Експертний висновок робочої групи з питань перегляду регуляторних актів Ставненської сільської ради щодо регуляторного впливу  регуляторного акта проекту рішення сесії Ставненської сільської ради ,,Про встановлення місцевих податків і зборів на адміністр

Експертний висновок

робочої групи з питань перегляду регуляторних актів Ставненської сільської ради щодо регуляторного впливу  регуляторного акта проекту рішення сесії Ставненської сільської ради ,,Про встановлення місцевих податків і зборів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області'' та аналізу його регуляторного впливу

_15.06.2021_                                                                                  №2

 

Робоча група з питань перегляду регуляторних актів на виконання вимог статті 34 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності'' розглянула проект рішення Ставненської сільської ради ,,Про встановлення місцевих податків і зборів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області'' з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

 

Розробник проекту регуляторного акта

Фінансовий відділ Ставненської сільської ради.

Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної  регуляторної політики, встановлена статтею 4 Закону України ,,Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності''.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

Розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та проект  рішення з аналізом його регуляторного впливу ,,Про встановлення місцевих податків і зборів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області''  на дошці  оголошень та на офіційному сайті Ужгородської районної ради в мережі інтернет;

Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб не надходили.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради ,,Про встановлення місцевих податків і зборів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району'' відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності'', а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності'' щодо підготовки аналізу регуляторного впливу .

Відповідно до Податкового кодексу   України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні'' повноваження щодо встановлення ставок та пільг  по місцевим податкам і зборам покладено на органи місцевого самоврядування.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для створення чіткого механізму, який сприяє реалізації державної політики у податковій сфері. Прийнятий регуляторний акт впровадить єдину цілісну і прозору  систему регулювання державної податкової політики  на місцевому рівні, впорядкує механізм сплати податків і зборів відповідно до чинного законодавства, враховує  особливості соціально-економічної структури громади та зменшує податкове навантаження  на окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати місцевих податків.

При розробці аналізу регуляторного впливу :

- визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено  важливість цієї проблеми;

- обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

- обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів;

- визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначено цілі державного регулювання;

- визначено та оцінено усі прийняті  альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

- аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

- описано механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

- обґрунтовано доведено, що вигоди, які  виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

- оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

- оцінено ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,

- обґрунтовано строку чинності запропонованого регуляторного акта;

- визначено показники результативності регуляторного акта;

- визначено заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею  8 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності''.

Узагальнений висновок

Робоча група з питань перегляду регуляторних актів Ставненської сільської ради враховуючи проведену експертизу вважає, що регуляторний акт - проект рішення сесії сільської ради ,,Про встановлення місцевих податків і зборів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області'' та аналіз його регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики,  встановленим вимогам статей 4 та 8 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності''.

 

 

 

 

Голова робочої групи

з питань перегляду

регуляторних актів                                                                  Юрій Шоляк

 

 

<<Текст документу у форматі docx

 

 

 

Остання зміна сторінки: 25-11-2021 15:26