Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання  природних рослинних ресурсів місцевого значення Ставненської територіальної громади

Проект

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                 2023 року                                                                  №

 

Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання  природних рослинних ресурсів місцевого значення Ставненської територіальної громади

                  

 

 

Відповідно до пункту 36 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12, 13 Закону України «Про рослинний світ», статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункту 68 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою посилення контролю в галузі охорони, збереження, раціонального використання природних рослинних ресурсів, контролю за повнотою сплати платежів до бюджету, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних         рослинних ресурсів місцевого значення Ставненської територіальної громади, що додається.
  2. Делегувати повноваження виконавчому комітету сільської ради вирішувати відповідно до закону питання про надання дозволу на спеціальне використання   природних   рослинних   ресурсів місцевого значення,    а також про скасування такого дозволу.
  3. Затвердити закупівельні ціни на заготівлю (закупку) природних рослинних ресурсів місцевого значення у гривні за кілограм;

 

Чорниця – 22.00

               Білий гриб – 20.00

                  Ожина     –   10.00

Гриби інші – 10.00

                  Брусниця  – 20.00

 

 

 

  1. Уповноважити сільського голову Мандрика Івана Івановича підписувати    дозволи    на    спеціальне    використання природних рослинних ресурсів.
  2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань розвитку туризму, підприємництва, інвестицій, міжнародного співробітництва, благоустрою, використання природних ресурсів.

 

 

Сільський голова                                                Іван МАНДРИК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням   сесії Ставненської сільської ради       скликання

від          року №

 

 

 

ПОРЯДОК

видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення  Ставненської сільської територіальної громади

 

 

1. Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення  Ставненської сільської територіальної громади (далі – Порядок) розроблений відповідно до пункту 36 статті 26, частини 5 статті 46Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статей 10, 11 Закону України „ Про рослинний світ ”, статей 15, 43 Закону України „ Про охорону навколишнього природного середовища ”, Закону України „ Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ”, Закону України „ Про Перелік документів у сфері господарської діяльності ”, Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою посилення контролю в галузі охорони, збереження, раціонального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

2. Порядок визначає процедуру видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення Ставненської сільської територіальної громади.

3. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення (далі - Дозвіл) – це офіційний документ дозвільного характеру, який засвідчує право суб’єкта господарювання на використання конкретних природних рослинних ресурсів у обсягах, визначених у затвердженому ліміті на використання природних рослинних ресурсів місцевого значення. Його мають право отримати  суб‘єкти господарювання, які забезпечені обладнанням зі зберігання та переробки заготовленої продукції. Використання природних рослинних ресурсів в порядку спеціального використання проводиться за умови реєстрації заготівельних пунктів у населених пунктах Ставненської  сільської ради.

4.  У цьому Порядку термін суб’єкт господарювання вживається у такому значенні – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа України або іншої держави незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, у тому числі інвестор, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України „ Про угоди про розподіл продукції ”, його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на підставі договорів з інвестором.

 5. Спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на підставі дозволів, що видаються Ставненською сільською радою через Відділ соціально- економічного розвитку,  інвестицій та надзвичайних ситуацій Ставненської сільської ради.

6. Дозвіл видається за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку. Будь-які виправлення в дозволі забороняються. Видача дозволів здійснюється на безоплатній основі. Дозволи видаються в межах затверджених лімітів їх використання. На кожний вид спеціального використання рослинних ресурсів в межах конкретного населеного пункту надається окремий дозвіл. Дозвіл видається начальником Відділу економічного розвитку, туризму та інвестицій Ставненської сільської ради за підписом сільського голови, а також за умови надання пакету документів, визначених у пункті 8 цього Порядку.

7. Рішення про надання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу вирішується на засіданні виконавчого комітету сільської ради.

8. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання (далі – заявник) подає до сільської ради через Відділ економічного розвитку, туризму та інвестицій сільської ради наступні документи:

- заяву на видачу дозволу на ім᾽я Ставненського сільського голови, підписану суб’єктом господарювання;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців. ;

- перелік заготівельних пунктів та ПІП заготувачів;

- копії платіжних документів про сплату збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

Заява про одержання дозволу подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) у паперовій формі особисто або поштовим відправленням до начальника Відділу соціально - економічного розвитку,  інвестицій та надзвичайних ситуацій Ставненської сільської ради.

Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.

9. У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

Дозвіл або надання відмови у видачі дозволу здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

10. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

- відсутність затвердженого у встановленому законодавством порядку ліміту;

- подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим у цьому Порядку вичерпним переліком;

- виявлення в документах, поданих заявником,недостовірних чи неповних відомостей.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі дозволу. Відмова у видачі дозволу за підставами, не передбаченими законодавством та цим Порядком, не допускається.

11. Заяву разом із доданими документами щодо видачі дозволу перевіряє Відділ соціально - економічного розвитку,  інвестицій та надзвичайних ситуацій Ставненської сільської ради (далі - відповідальний підрозділ), на відповідність наданих документів встановленим вимогам, а також забезпечує супровід і зберігання матеріалів, що стосуються видачі дозволів, узагальнення та облік відповідної інформації

12. У випадку виявлення підстав, визначених у пункті 10 цього Порядку, відповідальний підрозділ готує проект повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням підстав для такої відмови. Повідомлення про відмову у видачі дозволу за підписом  сільського голови передається відповідальним підрозділом особисто заявнику або представнику заявника за довіреністю, або надсилається заявнику поштовим відправленням.

13. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, заявники мають право повторно подати до сільської ради через Відділ соціально - економічного розвитку,  інвестицій та надзвичайних ситуацій Ставненської сільської ради заяву з повним пакетом необхідних документів, яке підлягає розгляду на засіданні виконавчого комітету сільської ради з урахуванням вимог цього Порядку. За результатами повторного розгляду документів не допускається відмова у видачі дозволу з раніше не зазначених підстав, у письмовому повідомленні заявнику, крім випадку не усунення чи усунення не в повному обсязі причин, що стали підставою для попередньої відмови.

За умови дотримання наведеної процедури питання про надання заявнику дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення Ставненської сільської територіальної громади розглядається на засіданні виконавчого комітету сільської ради.

14. Якщо за результатами розгляду наданих документів відповідальний підрозділ не виявить підстав для відмови у видачі Дозволу, він готує проект рішення виконавчого комітету сільської ради про надання заявнику дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення і подає його в установленому порядку на розгляд засідання виконавчого комітету.

15. Після прийняття виконавчим комітетом сільської ради рішення про видачу заявнику дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, відповідальний підрозділ оформлює відповідний Дозвіл у двох примірниках, та протягом 2-х робочих днів подає їх голові сільської ради. Після їх підписання головою сільської ради та скріплення печаткою сільської ради перший примірник Дозволу надається заявнику, другий – залишається в сільській раді.

16. Реалізація рослинних ресурсів суб’єктами господарювання, які не мають дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, забороняється.

17. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів є платним. Збір справляється за затвердженими ставками збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення та зараховується в повному розмірі до місцевого бюджету за місцем закупівлі (заготівлі) рослинних ресурсів.

18. Скасування дозволу здійснюється в разі порушення суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства в частині охорони навколишнього природного середовища та несплати ними належних платежів до місцевого бюджету.

19. Суб’єктам  підприємницької діяльності, що    здійснюють спеціальне використання природних рослинних ресурсів рекомендується:

- подавати для отримання дозволу необхідні документи (пункт 8);

- спеціальне     використання      природних рослинних ресурсів здійснювати відповідно до встановленого порядку;

- оформити трудові угоди з працівниками у відкритих пунктах заготівлі;

 

- забезпечити закупку заготівельними пунктами дикоростучих по відомостях, які представляти на вимогу представника податкового органу, райдержадміністрації, а також членів робочої групи з питань раціонального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення  Ставненської  сільської ради (додаток 2 );

- щомісячно до 04 числа надавати  виконкому сільської ради звіт про обсяги закуплених (заготовлених) природних рослинних ресурсів  місцевого значення та сплату податку з доходів фізичних осіб нароcтаючим підсумком з початку дії дозволу (додаток 3).

20. Дозвіл може бути скасований за рішенням виконавчого комітету  ради в разі:

- порушення умов природокористування;

- порушення норм і правил використання рослинних ресурсів та ін.;

 

 

Секретар ради                                                                                   Лариса РЕЙПАШІ

 

 

 

Додаток 1 до Порядку     

затверджений рішенням        сесії Ставненської сільської ради          скликання  від               року №

                                                                                      

ДОЗВІЛ №______

на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

  на території Ставненської територіальної громади  

від ________________ року

 

 

  1. Назва організації, установи чи підприємства

(ПІП приватного підприємця – фізичної особи)

 

 

2. Вид природних рослинних ресурсів та обсяг їх заготівлі

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Підстава видачі дозволу:

Рішення виконавчого комітету Ставненської сільської ради від __________

№____ 

 

  1. Місце заготівлі закупки/__________________________________________________________
  2.   Заготівельні пункти

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Термін дії дозволу до ______________________ року

 

Дійсний тільки оригінал

 

Сільський голова                      __________                        Іван МАНДРИК   

 

Секретар сільської ради                                        Лариса РЕЙПАШІ

 

 

 

 Додаток 2 до Порядку                  

затверджений рішенням        сесії Ставненської сільської ради скликання  від             року №

 

 

Відомість

обліку заготівлі природних рослинних ресурсів місцевого значення

_____________________________________________________________________________

(адреса приймального заготівельного пункту, ПІП заготівельника)

п/п

Вид природних         рослинних ресурсів

Вага, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

ПІП, адреса та контактні дані  громадянина,  який здав природні рослинні ресурси

Дата

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Лариса РЕЙПАШІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Порядку     

затверджений рішенням       сесії Ставненської сільської ради скликання  від               року №

 

Звіт

про обсяги закуплених (заготовлених) природних рослинних ресурсів  місцевого значення та сплату податку з доходу фізичних осіб

за _____________ рік

(повна назва суб’єкта господарювання)

Показники

Код рядка

Одиниця   виміру

Дані за звітній період

Виділено ліміту ____________

В тому   числі     -____________

                            -____________

                             - ___________

01

кг

 

Фактично закуплено (заготовлено) _________

в тому   числі     -____________

                             -____________

                            - ___________

                             - ___________

02

кг

 

Сума збору, що підлягає сплаті

за закупку (заготівлю) __________

в тому   числі       -____________

                             - ____________

03

грн

 

Сума збору сплачена до місцевого бюджету

04

грн

 

Сума нарахованого податку з доходів   фізичних осіб

05

грн

 

Сума сплаченого податку з доходів фізичних  осіб

06

грн

 

Примітка: сума збору зараховується до місцевого бюджету за місцем збору природних ресурсів місцевого значення

М.П.

Керівник (підпис)                                                             Головний бухгалтер (підпис)

“_______” ______________20__ року

 

Секретар ради                                                                   Лариса РЕЙПАШІ

Остання зміна сторінки: 19-06-2023 10:46