ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту- рішення Ставненської сільської ради 17.06.2021 №171 ,,Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського р

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту-
рішення Ставненської сільської ради 17.06.2021 №171 ,,Про
затвердження Правил благоустрою населених пунктів на
адміністративній території Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

01.12.2022 №2

1. Виконавець заходів з відстеження – головний спеціаліст-юрисконсульт
відділу персоналу та правового забезпечення апарату сільської ради.
Відповідальна особа - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу
персоналу та правового забезпечення апарату сільської ради – Каганець
Богдана Анатоліївна.
2. Цілями прийняття даного регуляторного акту є:
 реалізація вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про благоустрій населених пунктів»;
 вдосконалення Правил благоустрою для створення умов успішного
спільного проживання громади на території громади;
 розширення кола обов’язків учасників правовідносин у сфері
благоустрою;
 збереження «зелених зон» міста та встановлення належного догляду за
їх утриманням;
 виокремлення правил утримання територій та домоволодінь
приватного сектору;
 оптимізація розмірів норм накопичення твердих побутових відходів;
 поліпшення санітарного та екологічного стану територій.
3. Строк виконання заходів з відстеження – протягом року.
4. Тип відстеження – базове.
5. Методи одержання результативності відстеження.
В процесі дослідження використовувався статистичний метод
відстеження результатів відстеження.
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувався вплив
регуляторного акту щодо наявності:
 переліку напрямів діяльності та заходів з благоустрою на 2022 рік;
 програм впровадження комплексного благоустрою у місті;
 заходів з популяризації Правил благоустрою та утримання територій
населених пунктів Ставненської громади.
7. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

З метою збереження та покращання стану благоустрою засобами та
коштами сільського бюджету, рішенням сесії Ставненської сільської ради
24.12.2020 №47 затверджена Програма благоустрою населених пунктів
Ставненської сільської ради на 2021-2023 роки, в якій окреслені напрямки
роботи та розподілені асигнування на виконання певного переліку заходів з
благоустрою.
Результатом реалізації регуляторного акта стане ріст рівня благоустрою
житлового фонду громади, інших споруд, зелених насаджень,
прибудинкових територій, вулично-дорожної мережі та зон благоустрою
для забезпечення успішної життєдіяльності громади, поліпшення
санітарно-епідемічного стану та екології навколишнього середовища

Сільський голова Іван МАНДРИК

Остання зміна сторінки: 08-04-2023 13:43